-!ad>
!nput type="hidden" name="__VIEWSTATEGENERATOR" id="__VIEWSTATEGENERATOR" value="E66B8C95" /> !

Tra cứu xe máy | Mua bán thiết bị | Gian hàng | Đăng tin mua bán | Diễn đàn |  Đăng ký Đăng nhập

Trang chủ
Tin xe máy công trình
Công Nghệ
Tư Vấn
Liên hệ

Tìm nhanh

 

 

Tìm kiếm nâng cao


MUA BÁN XE MÁY CÔNG TRÌNH


 cung cap oto tai hyundai
Hãng SX 
Nội dung

                             CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ ĐÔ THÀNH 

 

             Cong Ty Co Phan  ôĐô Thành là nhànhập khẩu chính thức dòng xe Ôto Hyundai tai Viet Nam, Rất mong được sự ủng hộvà sủ dụng sản phẩm của chúng tôi

 

              Cung cap xe tuHyunDai : 1,25T, 2,5T, 3,5T, 5T, 8T, 11T,15T,24T, 30T, 44T,

oto dau keo HD 700, HD1000 ; Xe ben 15t;Trôn bê Tông 6m3-9m3  ; Xe bôn xang; Xecâu ; và hò sơ cải tạo  (có xe giao ngay)

 

 HO TRO VON TOI 70% THU TUCNHAN GON PHUC VU NHIET TINH

 

    Moichi tiet xin lien he: Tran Van Nam

                                             0908.108639   -  0988759739

                                      Mail :tvn.hyundai_vinamotorvn.com

                                         dienthoai  0650.3780394:  Fax :  0650.3780395

                               CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ ĐÔ THÀNH 

                           ĐC : 10/2Xa Lộ Hà Nôi, Tân Lập, Dĩ An, Bình Dương

                                                         (gần suối tiên)

                                                     

 Chân thành cam on và rat  hân hanh duoc phuc vu Quý khách hàng

 

XE TAI NHE: Hyundai  1.25Tan Euro II (Co Xe Giao Ngay)

Cabinchassis, Radio cassete, dieu hòa nhiet do.

Dài xRong x Cao : 5.075 x 1.725 x 1.995 (mm)

dong co :D4BB, DIESEL 4 k?, 4 xi lanh thang hàng, dung tích xy lanh 2.607cc,làm mát bangnuoc.

He thongtreo: truoc/sau: Lá nhíp hop kim bán nguyet và ong giam chan thuy luc tác dunghai chieu, thiet ke de giam toi da cac dung dong va co do ben cao, chiu duoc dotai lon

He thongphanh: Truoc dia tai nhiet, Sau tang trong co tro luc  không.

Lop xe : Truoc :6.50 x 15  12 PR , Sau : 5.50 x13  12 PR.

Xuat xuong 2009

Kích thuoc: thung xe xe

 DMax =3,10 m ± 0,05m

 RMax=1,65 m ± 0,05m

 CMax=1,65 m ± 0,05m

 Dà sat, sàn sat phangVách ngoài Inox cán sóng  Vách trong tôntráng nhôm  2 cua sau cánh Container  Can hông bang sat - Tay khóa  Inox (ho so dang kiem 02 nam)

 

XE TAI NHE: Hyundai 2.5 Tan Euro II(CoXe Giao Ngay)

Cabin Chassis, Radio Cassete, Dieu hoa nhiet do

Dai x Rong x Cao : 6.120 x 2.030 x 2.285 (mm)

Dong cõ :D4AF, DIESEL 4 k?, 4 xi lanh thang hang, dung tich xy lanh 3.568 cc,lam matbang nuoc.

He thongtreo:truoc/sau: La nhip hop kim bang  bannguyet va ong giam chan thuy luc tuc tac dung hai chieu,  thiet ke de giam toi da cac rung dong va códo ben cao, chiu duoc tai trong  lon

He thongphanh: Dang tang trong, mach kép thuy luc, có tro luc  chan khong.

Lop xe : Truoc :7.00R16-10PR, Sau : 7.00R16-10PR x 2.

Xuatxuong 2009

Thung bat:Dài x Rong x Cao : 4.350 x 2.010 x 3.300 (mm)

Da docU100, sàn thép tam dày 3mm - Vách ngoài Inox 430 - Vách trong tôn ma nhôm - 2cua sau  cánh Container - Can hông, bangsat - Tay khóa,  Inox - Nóc thùng bungtuýt F27 và bat Hàn Quoc - Khung rèn Inox 430BA 0.8mm

 

XE TAI NHE: Hyundai 3.5 Tan (Co Xe Giao Ngay)

Cabinchassis, Radio cassete, Dieu hòa nhiet Do.

Dài xRong x Cao : 6.670 x 2.170 x 2.305 (mm)

Dong co:D4DC, DIESEL 4 kì, 4 xi lanh thang hàng, dung tích xy lanh 3.907 cc,làm mátbang nuoc.

He thongtreo:truoc/sau: La nhip hop kim ban nguyet va ong giam chan thuy luc tac tacdung hai chieu,  thiet ke de giam toi dacac rung dong va có do ben cao, chiu duoc tai trong  lon

He thongphanh: Dang tang trong, mach kép thuy luc, có tro luc  chan khong.

Lo pxe : Truoc :7.00R16-10PR, Sau : 7.00R16-10PR x 2.

Xuatxuong 2009

Thung kinDài x Rong x Cao : 4.900 x 2.060 x 3.400 (mm)

Da  doc U100, sàn thép tam dày 3mm - Vách ngoàiInox 430 - Vách trong tôn ma nhôm - 2 cua sau cánh Container - Can hông, bang sat - Tay khóa,  Inox - Nóc thùng bung tuýt F27 và bat HànQuoc - Khung rèn Inox 430BA 0.8mm

 

HYUNDAI Hyundai HD120-5T ( Thoi Gian Giao Xe 5ngay)

Dài xRong x Cao : 7.465 x 2.195 x 2.505 (mm)

Dongco  : D6BR, DIESEL 4 kì, 6 xi lanh thanghàng, dung tích xy lanh 7.545cc,làm mát bang nuoc.

He thongtreo:truoc/sau: La nhip hop kim ban nguyet va ong giam chan thuy luc  tac dung hai chieu,  thiet ke de giam toi da cac rung dong va códo ben cao, chiu duoc tai trong  lon

He thongphanh: Dang tang trong, mach kép thuy luc, có tro luc  chan khong.

Lop xe : Truoc /sau : 8.25R x 16  16PR.

Mau xe: Trang

Trang bi:

Guongchieu hau to,bo tan nhiet nhot.

Tay láitro luc, khóa trung tâm, tam che nang

He thongdieu hòa

Radio/Cassette

Nhâp khâunguyen chiec moi 100%, doi 2009  do  Hyundai Han Quôc san xuat.

 

Thùng xe :

Dài xRong x Cao : 5.700 x 2.300 x 3.500 (mm) -6.200 x 2.300 x 3.500 (mm)

Da docU100, sàn thép tam dày 3mm - Vách ngoài Inox 430 - Vách trong tôn mat nhôm - 2cua sau  cánh Container - Can hông, bangsat - Tay khóa,  Inox - Nóc thùng bungtuýt F27 và bat Hàn Quoc - Khung rèn Inox 430BA 0.8mm

 

HYUNDAI Hyundai HD170-8,5T( Thoi Gian Giao Xe 20 ngay)

Dài xRong x Cao : 8.995 x 2.495 x 2.910 (mm)

Dong co :D6AV, DIESEL 4 kì, 6 xi lanh thang hàng, dung tích xy lanh 11.149cc,làm mátbang nuoc.

He thongtreo:truoc/sau: La nhip hop kim ban nguyet va ong giam chan thuy luc tac tacdung hai chieu,  thiet ke de giam toida  rung dong va có do ben cao, chiu duoctai trong  lon

He thongphanh: Dang tang trong, mach kép thuy luc, có tro luc  chann khong.

Lop xe : Truoc /sau : 11.00 x 20 - 14PR.

Mau xe:Tùy Chon

Trang bi: Guong chieu hau to,bo tan nhiet nhot. Tay lái tro luc, khóa trung tâm, tamche nang

He thongdieu hòa, Radio/Cassette

Nhâp khâunguyen chiec moi 100%, doi 2009  do  Hyundai Han Quôc san xuat

   Thùng BatDài x Rong x Cao : 7.500 x 2495 x 3.400 (mm)

Da docU100, sàn thép tam dày 3mm - Vách ngoài Inox 430 - Vách trong tôn mat nhôm - 2cua sau  cánh Container - Can hông, bangsat - Tay khóa,  Inox

-        Nóc thùng bung tuýt F27 và bat Hàn Quoc - Khung dèn Inox 430BA 0.8mm

 

XE ÔTÔ TẢI HD210  HYUNDAI 11 tấn

Dài x Rộng x Cao : 9,440 x2.40 x 2.505 (mm)

Động cơ : D6BR, DIESEL 4 kì,  xi lanh thẳng hàng, dung tích xy lanh6,606cc,  làm mát bằng nước.

Hệ thống treo: trước/sau: Lá nhíp hợp kim bán nguyệt và ống giảm chấn thủy lực tác dụnghai chiều, thiết kế để giảm tối đa các rung động và có độ bền cao, chịuđược tải trọng lớn.

Hệ thống phanh: Dạng tang trống, mạch kép thủy lực, có trợlực chân không.

Lốp xe : Trước đơn/sau đôi: 8.25R x 16 – 16PR.

Màu xe : Trắng

Trang bị :

-        Gương chiều hậu to, bộ tản nhiệt nhớt

-        Tay lái trợ lực, khóa trungtâm, tấm che nắng

-        Hệ thống điều hòa

-        Radio/Cassette

-        Nhập khẩu mới 100%, nguyênchiếc từ Hyundai Hàn Quốc

 

ÔTO THÙNG  Hyundai HD250 ( Thoi Gian Giao Xe 20 ngay)

Dài xRong x Cao (mm) :11.610 x 2495 x 2910(mm)

Tongtrong tai : 27,900 (Kg)

Tai trongxe : 8.765(Kg)

Tai trongcho : 19.135 (Kg) {dang kiem Viet Nam 14 tan )

Dongco  : D6AC, Diesel, 6 xi lanh thang hàng,dung tích xi lanh 11,149 cc, Do leo doc 0.466, bán kính vòng quay 10.4m, côngsuat dong co 340 - 460  ma luc, mô menxoan: 148 kGm/2.200-vong/phut.

tiêuchuan khí thai Euro II.

He  thong treo : Nhíp truoc va sau: la nhip hopkim ban nguyet, va ong giam chan thuy lucc tac dung 2 chieu .

He thongphanh : Mach kep tacdung bang khi nen, phanh tay kieu co khi

Noi that:

Sangtrong, dieu hòa nhiet do, Radio Cassette khóa trung tâm, ghe lái giam xóc dienkhí.

Trang bitheo xe : Guong chieu hau to, Tay lai tro luc, Tam cho nang, den suong mu

Lop11.00x 20-14PR

Nhâp khâunguyen chiec moi 100%, doi 2009  do  Hyundai Han Quôc san xuat

( ThoiGian Giao Xe 20 ngay)

 

OTO tai ben Hyundai HD 270 (4x6)

Dai xRong x Cao : 7.635 x 2.495 x 2.980(mm)

Tongtrong tai : 27.900kg

Trong taikhong tai : 11.060kg

Tai trongcho :16.840kg (dang kiem viet nam 15tan)

Dong co :D6AC,DIESEL , 6 xi lanh thang hang dung tich xi lanh 11.149 cc; do leo doc0,248

Ban kinhvong quay 7,5m, cond suat dong co 340 ma luc, mo den xoan 148kg.m

Tieu chan khi thai EURO II.

He thongphanh : Mach kep tac dong bang khi nen, phanh tay kieu co khi,

He thongtreo : nhip la nua elip

Noi that:Sang trong, dieu hoa nhiet do, Radio catsset khoa trung tam, ghe lai giam soc,Lop 11.00x-16PR

 

ÔTO TRON BE TONG Hyundai HD270 ( Thoi Gian Giao Xe 20 ngay)

Kíchthuoc toàn the  : 8190 x 2480 x 3780 mm

Chieu raico so            : 3600+1350 mm

 Trong luong tong the           : 24750 kg

 Trong luong khong tai         : 12555 kg

      Tai trong                             : 12195 kg

Dong co :CA6DL-3D, 6 xilanh thang hàng

Công suatdong co/ ma luc (kw/ps)  : 220/300

Toc dotoi da       : 92 km/h

He thongphanh: Dang trong,mach kép thuy luc voi bom cái . 2 tang có tro luc chân không

He thonglái : tro luc thuy luc

Nhíp hopkim bán nguyet, ong giam tran thuy luc.

   Model bom thuy luc / hãng:  ACA542337/ Công ty Eaton My.

Model môto  thuy luc / hãng: HHD543321BBI /  Công ty Eaton My.

Dungluong tron : 6.  8m3. 7m3

Toc doquay thùng tron : 0  16 (r/min)

Toc do nhien nhiên lieu > 2.7

Phuongthuc cap nuoc : Thùng nuoc nén khí

        Dung tích thùng nuoc: 250 lít

He thongdieu hòa , dau dia Radio AM/FM

 

Xe Ôto Tai Hyundai 19 tan   HD320 <8x4>bôn chân

Dài xRong x Cao (mm) :  12.245x 2.495 x2.975(mm)

Tong taitrong              : 36.200 (Kg)

Tai trongxe               : 12.800 ;  (Kg)

Tai trongcho               : 23.400 ;  (Kg) dang kiem viet nam 19.000(kg)

Dong co:   D6AC, Diesel, 6 xi lanh thang hàng,dung tích xi lanh 11,149 cc,  do leo doc0.466, bán kính vòng quay 10.4m, công suat dong co  340 mã luc, mô men xoan: 148 kGm/2.200-voøng/phu´t.

tiêuchuan khí thai Euro II.

Hê thôngtreo  : Nhíp truoc va sau: la nhip hopkim ban nguyêt va ong giam chân thuy luc tac dung hai chiêu.

He thongphanh  : Mach kép tác dung bang khí nén,phanh tay kieu co khí.

Noi that:

Sangtrong, Dieu hòa nhiet do, Radio Cassette khóa trung tâm, ghe lái giam xóc lemkhí.

Trang bitheo xe :  Guong chiêu hâu to, Tay laitro luc, Tâm tre lang 

Lop  11.00 x 20-14PR

Nhâp khâunguyen chiec moi 100%, doi 2009  do  Hyundai Han Quôc san xuat

 

OTO DAU KEO Hyundai HD 700( Thoi Gian Giao Xe20 NGAY)

- Xe daukeoHD 700 Suc keo 70 tan hieu HUYNDAI do han quoc san xuat moi 100% - xuat xuatnam 2009, nhap khau nguyen chiec.

-D6AC  11,149 ccDiesel, 6 xi lanh thanghang, tieu chuan EURO II, cong suat  :340PS/- 480 / 2.200v/phut, momen xoan : 148 kGm/1.200-vong/phut.

- Hethong treo : Nhíp truoc va sau: la nhíp hop kim ban nguyet va ong giam chan-thuy luc tac dung 2 chieu.

- Hethong phanh: Dang tang trong mach kep thuy luc , phanh tay kien bang khí nen.

- Kíchthuoc (D x R x C): 6.885 x 2.495 x 2.880mm.

Trang bi theo xe:

Loáp xe :11.00 x20 14PR

Nhâp khâu nguyen chiec moi 100%, doi 2009  do Hyundai Han Quôc san xuat

 

OTO DAU KEO Hyundai  HD 1000 ( ThoiGian Giao Xe20 NGAY)

- Dài xRong x Cao (mm):6.885 x 2.495 x 2.950 (mm)

- Tongtrong tai : 29.900 (Kg)

- Taitrong khong tai  : 8.830(Kg)

- Taitrong keo  : 100.000 (Kg)

Dong co:D6CA41, Diesel, 6 xi lanh thang hàng, dung tích xi lanh 12.920 cc, DO leo doc0.855, bán kính vòng quay 6.8m, công suat Dong co  410 -440 mã luc, mô men xoan 188 Kg.N/1500 V/ph, tiêu chuan khí thi Euro II.EuroIII.

HE thongphanh : Mach kép tác dong bang khí nén, phanh tay kieu co khí.

He thongtreo : nhíp lá nua elip.

Noi that:

Sangtrong, dieu hòa nhiet do, Radio Cassette khóa trung tâm, ghe lái giam xócdem  khí.

Lop11.00x 20-16PR

Nhâp khâunguyen chiec moi 100%, doi 2009  do  Hyundai Han Quôc san xuat

 

   Moichi tiet xin lien he: Kinh Doanh : Tran Van Nam

                                                  0908.108639  -  0988759739

                                      Mail :tvn.hyundai_vinamotorvn.com

                                         Đienthoai :  0650.3780394:  Fax :  0650.3780395

                               CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ ĐÔ THÀNH 

                           ĐC : 10/2Xa Lộ Hà Nôi, Tân Lập, Dĩ An, Bình Dương

                                                         (Gần suối tiên)

    

                                  

Ngày đăng08/06/2010 8:53:00 CH
Họ têntran van nam
Địa chỉTPHCM
Điện thoại0908108639
Emailtvn.hyundai_vinamotorvn@yahoo.com
 

Quay lại

SVI Logo
VINAVICO STONE
China Mac

  © Xây dựng và phát triển 2007 - 2013 bởi NamvietICT. Tầng 8, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT:(+844) 3555 3915 - DĐ: 0906.098.099 - Fax:(+844) 3767 3880.