`"ad>
mrqWjotVVbMFn+U26KomOf2PGjKQuC5QH51ymzD2EzRC83zB6BVZ7g4YBnQ1FtVaEe1xsZla+aNZ9O7Zm6U/oUIGqUASvp/YqoMgb3zmf1PT9oFw+gAelkKqnlDhHG6Dv/AbAvhcyWohe+2FiN82hLmBB8QQ1IoHrY8XJfKNDKiSdyXf9Y9GyvJmVYzzZ8gvpAl8rqkTNzRxS/auW5mktZrUhBBaNXJDP592nhsFI361bbKQogFh8qd4uA/+uzXUDjxBBWV3LfbEJGnYayOwQRF+BiigoC0BZoOzFxJAsoo23IkSc5PyIAopuC4s7WrGwtjdDl8dfH3Wd1qtS97DQInFZABqgna5iGmtUsrhZiH1DOIWHav1ZetAYy6tm0lUG8OR1QeVQGvP832pSDmZbvmpA8l+NnNa7bHbOGZasa9vyKvW6k3cVsB7ibmSUmEdkI++6Vam0+ZoBttuyoery93LO2+Uomryb7BhRBCczMppvI1GwrXpU3JG420cy7/3HCSF7NpGK69f52H7zlzrwXrO1qkVvNusuLhoWX89BabwVxAuC55f1XMDRcrKubYePgqMkYras0HpCSvrS0qXAPEpD13BztBiP86FpTmYYcw5T77n2rVFK+dSQcxuKF5dgRjFgspOoLlnFpIvdeulYUo2/ALFWyUyIXXt1Cg4/K6ogmut/ghJp91nSKy7D2Krb9ayUa/jj/0JU1VOEOm2L74kq8/lbEcQr6VYSTMNXULDPIokeD6gEzqNV8G0T7fXNIvI9MFhxu4uZ2FaFSDBE5tYAHRQm+pWQsjgzlccSN9NJ5ug7YX49zGPzlnjOnWeQ083Q0ScleyTDA3hhtO8VxM7F24qQOZupQaWkvsWgtdW04SpvS9j5bE07JyIQwSD20BU5EJT+HNDMzdcvd0wG8OAzLkzZ95CgcrtvjBS05NynrH5Uf/4XXg/hlKED/O/bdnddgUMV0FNY0LAuEVhsNFwP5kiqoOdQCOomAeuhTrNddgj0DAvWXj4LK8QPOHyWZwCgipT7bF4i6gMyVr7SPMjBdDGXe+jf59htlMt/eChUjZYRA+zyc+gpVhuVOnhg1MpmF6dxNaV9vSKYMm5n5DbUcCRcTwhg0RdZymktxSal72/KIG+oUrYPdBwABlzsdiRo61R2/rZkfjFxnPT7JGIexpr0s/rwII6T0aowzTYOFx1Xw5Rtb59RJF5QOKxdDmkwB6CCUtiHcYGaoCvrqVH7+Jco1+YzTDsRykSpRyAqWgYLq+Yf22P3Kzby1qutorOJksMd2aoYOiNbVp47C8TsG9DTlTra7bBTwA0VCOtWR5DYXzENsR3PLCI0nEfY0WUmGpsehOi2GjQUFi9TszgwxzBY9PKUUHJRd/326H1fhGwGIzyAW5qWLI0KVkGGXHrHTshQMDs3kZdnFydZzG1i2ZLGpD3FlMQcBCHDc23pFytpEZw6VDOAWDgz9EBoKpVtCV60OD7kYbE/9tx+zJ23EikaGOIiMveLEFVLsKOJFqIupLdwwwhZp4JQQbxbF17hjrijPDlzL4QHXmd1nbAsNB+13RGMsqPfn7dvIlzOgO/l1TKDku51EnfGNgxAPeEVjwFS4/NOWnZ6jA2kueP0EHCuwvSJbHlOOtiNWIxJu1uFyClGkEA5F/FR/Plhbm2ukC8ZHzbxBqR1gCgNXzT2aAO+dNuMiQi6cmNP9ip0K6aMZmK6YFsERIT8nXKsNnknDWfFmh/7f90YSTAK6UnDxUzjo0SAQ43rA3hfSf+efoDJYDMdmIVX5s24MaLvbPwTGMu5fa0cwftBlUutEXIbktdoGPWytMMmujX3gUQkK0b6isc0uOUERBMkbYB+yHo5pp+i7J00N/nQoRubECTCoaK3RBuuFc8UYnijw2MPHlG1iGu3xv4yOlnzxulqMm06BPhx9q2URheBE4YZZIaBTF9e/XZmw4NpSOOvO38A7DC3u6YfKkaViWBIbkW6F0mL/piZ3/8d3EsTenMM64LFBIeyj9U8j0HrXhLLrgCGomvtCstuoJFMuCTzSPZpgnye4EZry8PHEDxnfWfwhTcPtamnU2nh+oP6xcEHtkM2U+b84nQ27/JFnjR3UZMdT/K4AxAtWf99wDe6Q+4LIMYAmvOebfN4+q864kPsOpZn++Ik5havZtv1W8PGo+8DgIzvw71GFn0DtXiVKRlfTIAPqi0w8CG+HLCp8wOuRt5GB98GK6DZjBiCTJFcAPaxJKJ12KFQVQL6gWoG32eR8OnEaLMC8OS6aCHAGqan1kgccYoAyC82sa3xFW4CXZo6f81XgFRVhqNsYafZ1edupwVutqoOULu4fLxJX1XRCctc9kTO5fM+Iasy/RD96buk2FNcwcI/FNrxSNjqO+vrqDtGD9maNPfxoaFzTEd/6fJTz/SfW4fT01YoU+FaJ3qjOmA1iisCXTwVB21wpoNp865BWLcmKQAd63qjcgbGd0Fj3iJLiN9YQomQELQbNn5HqrbLB/0tB9hOnTCkqj7ES9JuB5jAVGxpZNYqpnR8gGJjIaYwz4MPsi8nuOS7dVNIi1WcOH9B8Po7qhTwVXnpashcteouV21sDliVYTKf71GpWoKMW+cOakTyZeHurMZzYFm+FKdZ8J1jGY8fOCQZ9NcJ0jHAEeQ4904cf/XuMiaHvGozVRQ0QmTznjR/FRi+34FQd1H+g1jnYKliW4Hlf8FQBr2r1Hp/E2X5zsDTgI7Purr3ftN4wA4/MeJ4EHDCopQjDMAFQ01R9nrPCk/7Xw8lflQ+101fDe/extGPkvezJBZnfgoBdNeH3bClI41NDS2Z6q9M3KfPRCi72u5oIjU8PxqPmgQ0HBTp/HdM5ynCgQJdB+92jovwPX0pvyULcSyxEnx9B+2ZejfqNwZPw5vBLw69N5qgVKDciAyqZwAVNbxFgtVhrP+YaGb41kV90M2Mu6BctFHce/Ia4ufQ1O7WUuwQNHzui9fGaqERDqS+G0OJ7LN2xEJhDq0eYYqHEOKEhig6xggzl+i/aHs2JxqtdYS2bnb+9NYeQ0YRH+xeFYVk6ex4HXMoOJLs/QTYdR3MYg8bkP2s8vuA5X8SzulYveabT3FCQBApAQhGkD6kAM6lhoaebKiNfS4a25PTetkVGSsXrlcQQHQKZ0gr89N4eTvA57rAEo8nPGxOypBR54MKAn1jgGkXvJw9fI4vy7Vgk93FXUeHra3unh/NJ4ubwoqwfZ/kiBUXmK4oksWM+Q44xwM8aCzb592LNtmn70JEcjehodtTrVj71kOooEjTjku9eFviYkXqY8=" /> "   leson19822003
Đã đăng: Wednesday, August 28, 2013 2:15:57 PM • Không được khởi động motor đề nhiều hơn 10 giây trong cùng một lúc.
• Chìa khóa này có một chức năng là. Vì thế nếu động cơ không khởi động được thậm chí khi chìa khóa đã ở vị trí “ST”, vặn chìa khóa về vị trí “OFF” một lần nữa và sau đó thử khởi động lại lần nữa sau 5 đến 10 giây.
• Không được rời khỏi xe nâng với chìa khóa ở vị trí “ON” khi động cơ đã ngừng hoạt động.
• Khi bạn rút chìa khóa ra, phải bật chìa khóa về vị trí “OFF”
CHÚ Ý
• Không được khởi động động cơ ở
• Chắc chắn rằng đã kéo thắng tay hoàn toàn và cần nâng hạ phải ở vị trí trung gian trước khi khởi động động cơ.
• Khi vận hành xe nâng trong nhà phải được thông gió tốt
CẢNH BÁO
• Khói được thải ra từ động cơ có chứa nhiều khí cacborn monoxide và các chất hóa học có hại khác.Khí cacborn monoxide là một chất độc không màu, không mùi và có thể gây bất tỉnh hoặc chết nếu không được cảnh báo.
• Không được sử dụng động cơ dầu trong nhà vì muội than có thể sẽ tích tụ lại. Nếu động cơ vận hành trong không gian hạn chế thì phải được duy trì thông gió đầy đủ và thích hợp hoặc phải mở đường thông khí xả ra bên ngoài.
• Không được sửa đổi hệ thống ống xả, bộ phận đánh lửa và hệ thống nhiên liệu.
SAU KHI KHỞI ĐỘNG:
1. Làm mát động cơ cho đến khi đồng hồ đo nhiệt độ nước chỉ 50 0C
2. Kiểm tra các hạng mục sau trong khi vận hành làm mát động cơ
• Tất cả các đồng hồ báo .
• Xem động cơ có gây ra bất kỳ tiếng động khác thường nào không
• Màu của khói xả có bình thường không.
3. Vận hành cần điều khiển nâng và cần điều khiển nghiêng và chắc rằng các cần điều khiển hoạt động bình thường
LỜI KHUYÊN
KHỞI ĐỘNG VÀ LÁI XE NÂNG
1. Chắc rằng khu vực xung quanh đã an toàn trước khi khởi động.
2. Nâng càng nâng lên cách mặt đất khoảng 15 đến 20 cm, và nghiêng trụ nâng về phía sau hoàn toàn.
3. Trong khi đạp bàn đạp cắt số / thắng , kéo cần số tiến lùi về phía trước hoặc phía sau. Sau đó, thả thắng tay và thả bàn đạp cắt số / thắng trong khi đạp bàn đạp ga dần dần.
Nếu xe nâng có bàn đạp điều khiển tiến lùi thì đạp cạnh bên phải hoặc bên trái của bàn đạp (xem trang 33).
4. Tốc độ nhanh / chậm của xe nâng được điều chỉnh bằng mức độ nhấn bàn đạp ga hoặc bàn đạp điều khiển tiến lùi.
5. Luôn sang số (chuyển đổi cần tiến lùi) khi xe nâng đã được dừng hẳn để bảo vệ các thiết bị và cho an toàn.
LỜI KHUYÊN
Không được vận hành càng nâng trong khi đạp bàn đạp ga
Theo dõi các mục sau trong khi di chuyển để đảm bảo vận hành anh toàn.
CHÚ Ý
• Phải tập trung trong khi vận hành. Chú ý người đi bộ và công nhân đang ở trong khu vực khi lái xe nâng.
• Chạy xe với tốc độ thấp và đảm bảo an toàn cho vùng phụ cận trong khi di chuyển ở những nơi có tầm nhìn hạn chế.
• Giảm tốc độ một cách thích hợp và sử dụng thắng khi di chuyển xuống dốc. Khi xe đang xuống dốc trong khi có mang tải phải di chuyển lùi. Khi không có tải , di chuyển tiến về phía trước.
• Khi lên dốc cao, cẩn thận đừng để đầu càng nâng hoặc mặt dưới của pallet chạm vào mặt đất. Khi lên dốc, chạy tiến khi có tải. Khi không có tải thì di chuyển lùi.
DỪNG VÀ ĐỖ XE
1. Khi dừng xe nâng, thả chân ra khỏi bàn đạp ga hoặc bàn đạp điều khiển tiến lùi và đạp bàn đạp thắng để giảm tốc độ.
2. Khi đỗ xe, hãy hạ càng xuống mặt sàn và nghiêng trụ nâng về phía trước. Sau đó, kéo thắng tay và đưa cần nâng hạ về vị trí trung gian.
3. Khi rời xe nâng, bật chìa khóa sang “OFF” và thu chìa khóa.
4. Nếu chìa khóa ở vị trí “ON” thì khoảng 3 phút sau động cơ sẽ tắt, có âm thanh báo hiệu cảnh báo.
CHÚ Ý
• Luôn đỗ xe ở nơi đúng quy định.
• Không được đỗ xe ở nơi có dốc nghiêng. Nếu phải đỗ xe ở nơi có dốc nghiêng thì phải chèn lốp xe chắc chắn.
• Lựa chọn một nơi an toàn mà không gây cản trở lưu thông khi đỗ xe và đặt biển báo để cảnh báo, đèn báo hoặc hàng rào, v..v. khi cần thiết.
• Lựa chọn nơi đất cứng thích hợp để đỗ xe và chắc rằng lốp xe sẽ không bị trượt hay lún xuống đất.
• Luôn hạ thấp càng nâng xuống đất. Nếu xe nâng không thể hạ thấp do bị lỗi, v…v…
• Rời khỏi xe nâng sau khi đã được dừng hẳn. Luôn rời khỏi xe nâng trong khi mặt phải hướng về phía xe nâng.
• Không bao giờ được nhảy khỏi xe nâng khi có nguy hiểm.
SAU KHI VẬN HÀNH
Sau khi vận hành luôn tiến hành kiểm tra .
VẬN HÀNH TRONG MÙA ĐÔNG
1. Nhớt động cơ, nhớt hộp số, nhớt cầu vi sai, nhớt thủy lực
Tham khảo bảng Giới thiệu các loại nhớt và mỡ bôi trơn ở trang 98 và lựa chọn loại nhớt phù hợp với nhiệt độ.
2. Nước làm mát
40% chất làm mát được pha trộn vào nước làm mát và cần được thay thế khoảng 2 năm. Chỉ có mức nước là cần được kiểm tra. Nhiệt độ đóng băng của nước làm mát với 40% chất làm mát là -24 0C. Vì thế vận hành trong mùa hè hay mùa đông là hoàn toàn bình thường. (Tăng khối lượng chất làm mát tùy theo nhiệt độ khi sử dụng xe nâng ở khí hậu lạnh hơn -12 0C vào mùa đông).
Dung lượng nước làm mát
10.4 lít ( động cơ FE đối với xe chạy xăng và gas )
10.2 lít ( động cơ F2 đối với xe chạy xăng và gas )
7.5 lít ( động cơ 4TNE92 đối với xe chạy dầu )
7.3 lít ( động cơ 4TNE98 đối với xe chạy dầu
3. Bình điện
Nhiệt độ đóng băng của chất điện phân là khoảng -35 0C khi bình điện được nạp điện đầy đủ. Tỷ trọng là 1.28 ( ở 20 0C ). Luôn giữ cho bình điện được nạp điện đầy đủ. Bởi vì nếu bình điện không được nạp điện thì tỷ trọng sẽ giảm. Điều này sẽ làm tăng khả năng chất điện phân bị đóng băng. Trong thời tiết lạnh một cách đặc biệt tháo dây cắm ra khỏi bình điện để ngăn ngừa bình điện tự phóng điện và bảo vệ bình điện với một cái vỏ bọc bên ngoài.
VẬN HÀNH TRONG MÙA HÈ
1. Nhớt động cơ, nhớt hộp số, nhớt cầu vi sai, nhớt thủy lực
Tham khảo bảng Giới thiệu các loại nhớt và mỡ bôi trơn ở trang 98 và lựa chọn loại nhớt phù hợp với nhiệt độ.
2. Nước làm mát
Nước làm mát sẽ dễ bay hơi vào mùa hè. Vì thế, phải kiểm tra nước làm mát thường xuyên. Nếu thiếu, châm thêm nước bằng vòi nước.
3. Bình điện
Lượng nước trong chất điện phân dễ bay hơi vào mùa hè. Vì thế phải kiểm tra thường xuyên và châm thêm nước cất khi cần thiết. Đừng châm quá đầy hoặc chất điện phân sẽ tràn ra trong khi vận hành gây ra sự ăn mòn hoặc ngắn mạch.
Một số tiêu chuẩn về thiết bị nâng:
- TCVN 4244-2005: Thiết bị nâng thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật.
- TCVN 4755-1989: Cần trục- Yêu cầu an toàn đối với các thiết bị thuỷ lực.
- TCVN 5206-1990: Máy nâng hạ- Yêu cầu an toàn đối với đối trọng và ổn trọng.
- TCVN 5207-1990: Máy nâng hạ - Yêu cầu an toàn chung.
- TCVN 5209-1990: Máy nâng hạ - Yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện.
- TCVN 5179-90: Máy nâng hạ- Yêu cầu thử thuỷ lực về an toàn.

leson19822003
Đã đăng: Thursday, June 06, 2013 11:10:57 AM
Hạng: Advanced Member
Nhóm: Member

Gia nhập: 5/20/2013
Các bài: 250
Points: 750
Nơi cư trú: Hà Nội
LỰA CHỌN THÔNG MINH


- Chọn lựa những nhà cung cấp uy tín, hỏi thăm về dịch vụ và chất lượng sản phẩm của họ
- Chọn lựa những thương hiệu xuất xứ từ Nhật Bản vì độ bền bỉ và tin cậy của thiết bị khi sử dụng rât cao.
- Đến tận nơi để tham khảo và nhờ nhân viên kỹ thuật hoặc nhân viên kinh doanh tư vấn thêm cho anh, chị và giải tỏa những thắc mắc còn đang phân vân khi lựa chọn xe nâng.
Tiêu chí khi lựa chọn xe:
1, Động cơ bền bỉ?
2, Phụ tùng dễ thay?
3., Dịch vụ sau bán hàng tốt nhất?

leson19822003
Đã đăng: Friday, June 07, 2013 9:09:30 AM
Hạng: Advanced Member
Nhóm: Member

Gia nhập: 5/20/2013
Các bài: 250
Points: 750
Nơi cư trú: Hà Nội
BÁN VÀ CHO THUÊ XE NÂNG HÀNG ĐỘNG CƠ DẦU DIESEL, XĂNG/GAS, TỪ 2.5T ĐẾN 7T
Nissan là xe nâng hàng tốt nhất của Nhật, đạt tiêu chuẩn của Japan, EU, và USA.
Ngoài bán xe nâng hàng đủ các Model, chúng tôi còn cho thuê các loại xe nâng mới và cũ, bao gồm:\
Bán xe nâng mới 100%, nhập nguyên chiếc từ Nhật.
Bán xe nâng cũ, tân trang, chất lượng tốt.
Thuê xe nâng có 2 loại: Xe nâng mới 100% và xe nâng cũ
Vì là xe chính hãng nên các phụ tùng được nhập từ Nissan Janpan. Dịch vụ bảo hành, bảo trì
Thời gian giao xe nhanh.
Tan Chong Việt Nam là đại lý chính thức phân phối xe nâng hàng Nissan chính hãng.
Quý khách vui lòng truy cập website: http://tcim.com.vn để biết thêm chi tiết
ĐỂ CÓ ĐƯỢC CHIẾC XE NÂNG TỐT NHẤT, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ: MR SƠN 09096 088 467
Sự hài lòng của Quý khách là mục tiêu của chúng tôi.
leson19822003
Đã đăng: Tuesday, June 11, 2013 9:00:14 AM
Hạng: Advanced Member
Nhóm: Member

Gia nhập: 5/20/2013
Các bài: 250
Points: 750
Nơi cư trú: Hà Nội
MUA XE NÂNG THÌ CẦN QUAN TÂM ĐẾN NHỮNG GÌ?????????????????

Để chọn được xe nâng tốt, trước hết, bạn cần hiểu xe nâng là một loại xe chuyên dụng, với các yêu cầu của từng doanh nghiệp khác nhau thì sẽ có những chiếc xe tương ứng. Bạn cần xác định một số thông tin để người có chuyên môn về xe có thể giúp bạn chọn chiếc xe đúng nhu cầu như:
1. Hàng hóa bạn muốn nâng là gì? tình trạng đóng gói hàng hóa (đã được đóng thành từng khối, hay đóng theo thùng,..), - thông tin này sẽ giúp xác định được mức độ cần thiết của việc lựa chọn nĩa, lựa chọn xe, lựa chọn miếng đệm ( với thiết bị gắn kèm..)
2. Tải trọng bạn muốn nâng? kích thước của một khối hàng, ( bao nhiêu Kg??) - xác định tải trọng xe và lựa chọn khung
3. Chiều cao bạn muốn nâng ?? (bạn kiểm tra chiều cao tối đa của giá để hàng trong nhà kho - từ tầng cao nhất xuống mặt đất) - ( bao nhiêu mét) - xác định chiều cao khung xe
4. Kích thước pallet của bạn?? - kích thước pallet sẽ liên quan tới tâm nâng của khối hàng. - xác định loại nĩa cần sử dụng và tải trọng xe
Ví dụ, pallet có chiều RxD = 1000x1200, nếu nĩa đâm chiều dài (1200), thì tâm nâng của khối hàng sẽ là 500mm, tương tự với nĩa đâm chiều ngắn, tâm nâng sẽ là 600mm.
Điều này rất quan trọng vì tâm nâng hàng hóa sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tải trọng nâng của xe nâng hàng. Ví dụ, 1 xe 2,5 tấn, khung V nâng cao 3m, tại tâm nâng 500 sẽ nâng được 2500kg, nhưng với tâm nâng 600mm thì xe chỉ nâng được 2260kg.
5. Bạn có sử dụng xe trong container không? nhiều hay ít? và dùng lấy mỗi lần 1 hay 2 pallet hàng??? - xác định loại khung xe ( 2 tầng, hay ba tầng)
6. Chiều rộng & cao của lối đi trong nhà kho??? - xác định xe có hoạt động được hay không, thông thường, muốn dùng được xe forklift ( xe ngồi lái), lối đi yêu cầu tối thiểu từ 3,8 mét trở lên, còn xe reach-truck ( đứng lái), lối đi yêu cầu từ 2,8 mét trở lên.
7. Bạn muốn dùng xe động cơ loại gì? ( Dầu, xăng- gas, điện)- Giá các loại xe này theo thứ tự Điện> Xăng- gas> Dầu; xe đứng lái > xe ngồi lái
8. Bạn hoạt động xe bao nhiêu tiếng cho một ngày làm việc???? ( 1 ca, 2 ca hay 3 ca, mỗi ca bao nhiêu giờ) - Xác định lượng ắc quy cần sử dụng
9. Xe có yêu cầu gì đặc biệt??? ( Side shifter - Dịch chuyển nĩa sang trái, phải; Fork positioner - Dịch chuyển nĩa vào, ra.; Cặp cuộn giấy; Cặp thùng carton; cặp lốp xe; đổ nhiên liệu tự động...)

Người có chuyên môn sẽ đến hỏi bạn nhiều hơn nữa, và chi tiết hơn nữa các yếu tố liên quan tới việc sử dụng xe nâng.
Trên đây là vài lời tư vấn có thể giúp bạn xác định được một chiếc xe nâng hàng sẽ như thế nào.
Còn về các loại xe, hiện nay, mối hãng đều có thế mạnh của mình, bạn tùy thuộc vào lượng ngân sách của mình có để lựa chọn.


leson19822003
Đã đăng: Friday, June 14, 2013 9:24:28 AM
Hạng: Advanced Member
Nhóm: Member

Gia nhập: 5/20/2013
Các bài: 250
Points: 750
Nơi cư trú: Hà Nội
Quy định an toàn vận hành thiết bị nâng
Vận hành và sửa chữa thiết bị nâng chuyển vật liệu (thiết bị nâng) phải tuân theo Quy phạm kỹ thuật an toàn về thiết bị nâng hiện hành.
Trước khi đưa vào vận hành lần đầu, thiết bị nâng phải được kiểm nghiệm toàn bộ. Thiết bị nâng đang sử dụng phải được kiểm nghiệm định kỳ theo quy định. Sau khi thay thế hoặc sửa chữa các bộ phận, chi tiết quan trọng như kết cấu kim loại, cáp, móc, phanh... phải tiến hành kiểm tra và vận hành thử có tải trước khi đưa vào sử dụng.

Trong quá trình sử dụng thiết bị nâng, cấm:

Người lên hoặc xuống thiết bị nâng khi thiết bị đang hoạt động.
Người ở trong vùng hoạt động của thiết bị nâng.
Nâng hạ và chuyển tải khi có người đứng ở trên tải.
Nâng tải trong tình trạng tải chưa ổn định hoặc móc tải không cân, thiếu móc.
Nâng tải bị vùi dưới đất, bị các vật khác đè lên, bị liên kết với các vật khác.
Chuyển hướng chuyển động của các cơ cấu khi cơ cấu chưa ngừng hẳn.
Cẩu với, kéo lê tải.
Vừa dùng người đẩy hoặc kéo tải vừa cho cơ cấu nâng hạ tải.

Thiết bị nâng tải phải ngừng hoạt động khi tình trạng kỹ thuật không được đảm bảo, đặc biệt khi phát hiện:

Các vết nức ở những chỗ quan trọng của kết cấu kim loại;
Phanh của bất kỳ một cơ cấu nào bị hỏng;
Móc, cáp, tang bị mòn quá giá trị cho phép, bị rạn nứt hoặc có những hư hỏng khác;
Đường ray của thiết bị nâng bị hỏng hoặc không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Khi cấp tải và dỡ vật liệu cho các phương tiện vận tải phải đảm bảo an toàn cho các phương tiện.

Người buộc hoặc tháo móc tải chỉ được phép đến gần khi tải đã hạ đến độ cao không lớn hơn 01 (một) mét tính từ mặt sàn chỗ người đứng.
Không di chuyển tải khi khoảng cách từ tải tới các vật phía dưới nhỏ hơn 0,5 mét. Không được dùng dầu trục để đẩy, kéo các thiết bị khác.

Người làm việc trên ca bin và dưới mặt đất phải hiểu biết rõ các tín hiệu được quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật an toàn về thiết bị nâng hiện hành.
Đối với cầu trục, cấm người không có nhiệm vụ lên cầu trục. Khi lên xuống, đi lại phải đi theo lối quy định. Cấm thò đầu, tay hoặc chân vào phạm vi chuyển động của cabin.

Người muốn vào cabin phải đứng tại sàn đi lại, báo hiệu cho người điều khiển cầu trục trong ca bin biết. Chỉ khi được người điều khiển đồng ý, vào cabin phải đóng ngay cửa ra vào, đứng vào nơi an toàn. Cấm thò đầu, tay, chân ra ngoài.

Chỉ được nâng hạ thùng xe khi người móc cáp đứng ở vị trí an toàn. Không được để các bộ phận của cầu trục và bộ phận mang tải va đập vào phương tiện hoặc các thiết bị khác. Khi thay đổi bộ phận mang tải phải thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn.

Khi dùng cầu trục cấp tải vào toa xe, người dưới đất phải đứng cách toa xe ít nhất 03 (ba) mét; khi dỡ tải gàu xúc phải cao hơn mặt thành toa xe 0,3 - 0,5 mét.

Khi có hai người cùng làm việc, phải phân công người chịu trách nhiệm chính và phải thường xuyên quan sát được công việc của nhau.


leson19822003
Đã đăng: Tuesday, June 18, 2013 8:55:36 AM
Hạng: Advanced Member
Nhóm: Member

Gia nhập: 5/20/2013
Các bài: 250
Points: 750
Nơi cư trú: Hà Nội
Ȓlink type="text/css" rel="stylesheet" href="/forum/forum.css" />
Chào mừng khách Tìm kiếm | Các chủ đề đang hoạt động | Danh sách thành viên | Đăng nhập | Đăng ký

Cho thuê xe nâng nissan, cho thuê xe nâng dầu (Diesel), xe xăng gas, cung cấp ph Các lựa chọn
leson19822003
Đã đăng: Monday, May 20, 2013 10:57:07 AM
Hạng: Advanced Member
Nhóm: Member

Gia nhập: 5/20/2013
Các bài: 250
Points: 750
Nơi cư trú: Hà Nội
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MÁY CÔNG NGHIỆP TAN CHONG (VN)
Địa chỉ: GD 1 - 5 KCN Ngọc Hồi, Thanh Trì, TP Hà Nội.


HOTLINE: 0906.088.467
Email: leson19822003@yahoo.com
Web: http://tcim.com.vn.
https://sites.google.com/site/xenangnissanunicarriers/ban-xe-nang-nhat

- Công ty chúng tôi là nhà phân phối chính thức xe nâng hàng NISSAN tại Việt Nam. Tất cả các hàng hoá do chúng tôi cung cấp đều có chứng nhận chất lượng sản phẩm và nguồn gốc hàng hoá do văn phòng Nissan cung cấp.

- Chúng tôi chuyên cung cấp các loại xe nâng hàng mới 100% có trọng tải từ 1.5 - 7 tấn
với chiều cao nâng tối đa từ 4 - 7m, sử dụng các loại nhiên liệu khác nhau như: Diesel, Gasoline - LPG, ắc quy, Gas thuỳ theo yêu cầu của quý khách.


- Công ty chung tôi còn cung cấp xe nâng hàng đã qua sử dụng có năm sản xuất từ năm 2005 trở lại đây được tân trang lại với chất lượng sử dụng còn từ 80 - 95%. Tất cả các xe này đều được chúng tôi bảo hành với sự hỗ trợ của Hãng Nissan trong thời hạn 3 - 6 tháng.
Ngoài ra chúng tôi xin giới thiệu một số dịch vụ sau:

- Dịch vụ cho thuê xe mới 100% và xe đã qua sử dụng
+ Hợp đồng thuê xe mới có thời hạn là 3 năm trở lên và 1 năm trở lên đối với xe đã qua sử dụng.
+ Bảo hành; Bảo trì miễn phí trong suốt thời gian ( thuê ) sử dụng.
- Bên cạnh đó chúng tôi xin giới thiệu các dịch vụ sau bán hàng như sau:
+ Chế độ bảo trì miễn phí trong suốt thời gian bảo hành.
+ Ký kết hợp đồng bảo dưỡng xe định ký theo yêu cầu của khách hàng
Cung cấp phụ tùng chính hiệu của hãng Nissan với 90% số phụ tùng thay thế cho xe được cung cấp ngay sau khi khách hàng yêu cầu.
Quý công ty cần biết thêm thông tin xin vui lòng truy cập vào website: www.tcim.com.vn hoặc https://sites.google.com/site/banvachothuexenangnissan/home
Chân thành cảm ơn Quý công ty đã dành thời gian quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi. Hân hạnh được phục vụ Quý công ty trong thời gian tới.

Trân trọng,
--
Lê Sơn
Sales Executive (Mobile: 0906 088 467)Xe nâng động cơ dầu, xe nâng động cơ xăng, xe nâng động cơ điện
xe nâng diesel, xe nâng điện,xe nâng 1.5 tấn đến 7 tấn, bán xe nang hang, cho thue xe nang, xe nang dien, forklift,
Xe nâng động cơ dầu, xe nâng động cơ xăng, xe nâng động cơ điện, xe nâng kéo tay, xe nâng tay, xe nâng tay cao, xe nâng hang, xe nâng nissan, cung cấp xe nâng nissan Nhật bản, nhà width: 188.7pt;" valign="top" width="252">

V = 0,8 m3

NHẬT BẢN

KOBELCO

SK-200-6

2002

V = 0,8 m3

NHẬT BẢN

KOBELCO

SK-200-8

2008

V = 0,8 m3

NHẬT BẢN

KOBELCO

SK-300-8

2007

V = 1,4 m3

NHẬT BẢN

HITACHI

UH10

1988

V = 1.0 m3

NHẬT BẢN

HITACHI

EX-200-1

1989

V = 0,7 m3

NHẬT BẢN

HITACHI

EX-120-1

1990

V = 0,5m3

III – MÁY ỦI BÁNH XÍCH

XUẤT XỨ

HÃNG CHẾ TẠO

TÊN MÁY

NĂM SX

THÔNG SỐ CHÍNH

CHLB ĐỨC

LIEBHEER

PR - 732

1994

Q = 21 tấn, B > 3m và ca bin

USA

CATERPILLAR

D – 5

1991

Q = 10 tấn, B > 3m và mái che

NHẬT BẢN

KOMATSU

D – 80 P

1991

Q = 21 tấn, B > 3m và mái che

NHẬT BẢN

KOMATSU

D60 - 6

1988


NHẬT BẢN

KOMATSU

D50 - 16

1987


NHẬT BẢN

KOMATSU

D40 - 3

1988


NHẬT BẢN

KOMATSU

D31 - 17

1986


IV – MÁY XÚC LẬT BÁNH LỐP

XUẤT XỨ

document.documentElement.offsetWidth - 20) x += target.offsetWidth - themenu.offsetWidth; } themenu.style.left = x; themenu.style.top = yaf_top(target); themenu.style.visibility = "visible"; themenu.style.zIndex = 100; } else { yaf_hidemenu(); } return false; } function yaf_hidemenu() { if(window.themenu) { window.themenu.style.visibility = "hidden"; window.themenu = null; } } function mouseHover(cell,hover) { if(hover) { cell.className = "postfooter"; try { cell.style.cursor = "pointer"; } catch(e) { cell.style.cursor = "hand"; } } else { cell.className = "post"; } } document.onclick = yaf_hidemenu; if(document.addEventListener) document.addEventListener("click",function(e){window.event=e;},true); if(document.addEventListener) document.addEventListener("mouseover",function(e){window.event=e;},true); mouseover="yaf_mouseover('forum:_ctl0:MyTestMenu')">Các lựa chọn
salem071
Đã đăng: Tuesday, December 23, 2014 10:01:24 AM
Hạng: Advanced Member
Nhóm: Member

Gia nhập: 12/1/2014
Các bài: 1,111
Points: 3,333
Nơi cư trú: hà nội
"Tel @&#$*0975.376.282*&%^ Máy bơm cứu hỏa Pentax CM 65-200B, bơm trục ngang pentax

Hotline: Mr.Sơn 0975.376.282 or RobertNinh – 0983.480.875
[COLOR=""#FF0000""]Nhà phân phối máy bơm cấp nước[/COLOR] SAER chính hãng tại Việt Nam
Để được tư vấn và hỗ trợ giá tốt nhất
Công ty TNHH CS Việt Nam
Ym: kinhdoanh7thuanthien
Email: kinhdoanh7thuanthien@gmail.com
Điện thoại: 04.3984.4821Dòng sản phẩm trục ngang CM : Máy bơm được sản xuất theo tiêu chuẩn
EN 733 thực sự là giải pháp hoàn hảo cho việc thiết kế hệ thống bơm cấp nước, bơm phòng cháy cho các tòa nhà cao tầng, các công trình lớn, khách sạn...
Với các sản phẩm:
CM 32-160A: Điện 3 KW, lưu lượng 6-27 m3/h, cột áp 36.4-22.3m;
CM 32-160B: Điện 2.2 KW, lưu lượng 6-24 m3/h, cột áp 28.5-14.8m;
CM 32-160C: Điện 1.5 KW, lưu lượng 4.5-21 m3/h, cột áp 24.7-14.1m;
CM 40-160A: Điện 4 KW, lưu lượng 9-39 m3/h, cột áp 35.6-25.4 m;
CM 40-200A: Điện 7.5 KW, lưu lượng 9-42 m3/h, cột áp 57.8-43.9 m;
CM 40-200B: Điện 5.5 KW, lưu lượng 9-39 m3/h, cột áp 47-33.4m;
CM 40-250A: Điện 15 KW, lưu lượng 9-42 m3/h, cột áp 90.4-76 m;
CM 40-250B: Điện 11 KW, lưu lượng 9-42 m3/h, cột áp 74.6-56 m;
CM 50-160A: Điện 7.5 KW, lưu lượng 21-78 m3/h, cột áp 37-24.5m;
CM 50-160B: Điện 5.5 KW, lưu lượng 21-78 m3/h, cột áp 30.5-16.8m;
CM 50-200A: Điện 15 KW, lưu lượng 24-78 m3/h, cột áp 58.1-38.8m;
CM 50-200B: Điện 11 KW, lưu lượng 24-72 m3/h, cột áp 51-32m;
CM 50-250A: Điện 22KW, lưu lượng 27-78 m3/h, cột áp 89.5-71.7m;
CM 50-250B: Điện 18.5KW, lưu lượng 27-78 m3/h, cột áp 78-58.3m;
CM 50-250C: Điện 15 KW, lưu lượng 27-78 m3/h, cột áp 70.8-50.5m;
CM 65-125A: Điện 7.5 KW, lưu lượng 15-24.8 m3/h, cột áp 132-30m;
CM 65-125B: Điện 5.5 KW, lưu lượng 12.3-21 m3/h, cột áp 120-30m;
CM 65-160A: Điện 15 KW, lưu lượng 42-144 m3/h, cột áp 40.6-29.8m;
CM 65-160B: Điện 11 KW, lưu lượng 42-144 m3/h, cột áp 34.6-21.1m;
CM 65-200A: Điện 22 KW, lưu lượng 54-144 m3/h, cột áp 56.7-44m;
CM 65-200B: Điện 30 KW, lưu lượng 54-144 m3/h, cột áp 49.5-38m;
CM 65-250A: Điện 37 KW, lưu lượng 54-156m3/h, cột áp 89.5-54m;
CM 65-250B: Điện 30 KW, lưu lượng 54-144 m3/h, cột áp 79.5-48.5m;
CM 80-160A: Điện 22 KW, lưu lượng 72-225 m3/h, cột áp 37.9-22.9m;
CM 80-160C: Điện 15 KW, lưu lượng 66-180 m3/h, cột áp 29.6-16.4m;
CM 80-160D: Điện 11 KW, lưu lượng 66-180 m3/h, cột áp 25.6-14.6m;
CM 80-200A: Điện 37KW, lưu lượng 96-240 m3/h, cột áp 59.6-46.1m;
CM 80-200B: Điện 30 KW, lưu lượng 84-225KW, cột áp 50.8-38.6m;

Các sản phẩm trên đều được nhập khẩu nguyên chiếc và được bảo hàng 12 tháng.
Ngoài ra Công ty còn cung cấp máy bơm nước thải Tsurumi KTZ, KRS, máy bơm trục ngang Pentax, Matra dòng CM, bơm bù áp, bơm chìm giếng khoan, bơm hỏa tiễn Pentax 4S, 6S, máy bơm xăng Tohatsu, máy bơm diesel Dragon, máy bơm trục ngang DSR, máy bơm trục đứng đa tầng cánh, bơm bù áp DVM, nén khí Puma – Đài Loan, đầm cóc Tacom – Nhật, Đầm bàn Jinlong: ZW5, ZW7, ZW10; động cơ đầm dùi chạy xăng GX160, EX 17, EY 20. Đầm dùi cầm tay Exen – Nhật, dây chày, máy cắt sắt Toàn Phong …

Ghi chú:
- Sản phẩm được nhập khẩu nguyên chiếc từ Italy, có nguồn gốc xuất xứ (CO), Chất lượng(CQ)

- Chất lượng: hàng mới 100%ơm Pentax CM 50-200B, bơm nước trục ngang pentax - Tel 0975376282


- Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày giao hang

Với đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản trong và ngoài nước - trải qua nhiều năm kinh nghiệm trong việc lắp đặt, thiết kế qua rất nhiều dự án ở Việt Nam. Với mạng lưới phân phối rộng khắp, chúng tôi – Công ty TNHH CS Việt Nam sẽ cam kết đưa tới Quý khách hàng tối đa các giải pháp kỹ thuật tối ưu cùng chi phí hợp lý nhất cho công trình của bạn.
Hãy gọi cho chúng tôi 24/24h – 0975.376.282
CS Việt Nam kính chúc Quý khách hàng
AN KHANG THỊNH VƯỢNG!
Xin chân thành cảm ơn!

Máy bơm trục ngang Pentax, bơm ly tâm trục ngang Pentax , bơm công nghiệp trục ngang Pentax
Bơm trục ngang Pentax, bơm nước sinh hoạt Pentax, bơm công nghiệp Pentax
Bơm cấp nước Pentax, bơm công nghiệp pentax, máy bơm nước nhập khẩu Pentax
Bơm cấp nước pentax, bơm cứu hỏa chạy điện Pentax, bơm nước nhập khẩu Pentax
Bơm trục ngang Pentax 1.5KW, 2.2KW, 3KW, 4KW, 5.5KW, 7.5KW, 11KW, 15KW, 18.5KW, 22KW, 30KW, 37KW
Bơm nước sạch cho công trình, bơm cứu hỏa Pentax, bơm nước cứu hỏa
"
Người dùng đang duyệt diễn đàn này
salem071


Tham gia diễn đàn
Bạn có thể tạo chủ đề mới cho diễn đàn.
Bạn có thể phản hồi các chủ đề của diễn đàn này.
Bạn có thể xóa bài viết của bạn trong diễn đàn.
Bạn có thể sửa bài viết của bạn trong diễn đàn.
Bạn không thể tạo poll trong diễn đàn này.
Bạn có thể bình chọntrong diễn đàn này.

Diễn đàn chính RSS : RSS

Powered by Yet Another Forum.net version 1.9.0 (NET v2.0) - 10/10/2006
Copyright © 2003-2006 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Trang này được tạo trong 0.029 giây.

order-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 80pt;" valign="top" width="107">

NHẬT BẢN

SYMTEC

MKW–35 SVH

1996

Năng suất 35 m3/h

NHẬT BẢN

SYMTEC

MKW – 35 SVH

1997

Năng suất 35 m3/h

MỸ

MAYCO

SL40

2005

Năng suất 35 m3/h

AUSTRALIA

CALLAGHAN

S 100 - 7

1996

Năng suất 64 m3/h

AUSTRALIA

CALLAGHAN

S 100 - 8

1998

Năng suất 84 m3/h

AUSTRALIA

"Tel @&#$*0975.376.282*&%^ Máy bơm cứu hỏa Pentax CM 65-200B, bơm trục ngang pen - Cần bán - Diễn đàn Xe máy công trình
--> SVI Logo VINAVICO STONE China Mac

  © Xây dựng và phát triển 2007 - 2013 bởi NamvietICT. Tầng 8, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT:(+844) 3555 3915 - DĐ: 0906.098.099 - Fax:(+844) 3767 3880.